nasze miasto - czyste miasto
segreguj, dbaj, żyj

eci - aby natura mogła być sobą

Dlaczego warto

Dlaczego warto?

Polska, jako członek Unii Europejskiej została zobligowana do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach, a zwiększania ilości odpadów poddawanych powtórnemu wykorzystaniu. W praktyce oznacza to zmiany dla nas wszystkich.

Aby sprostać unijnym wymaganiom wszystkie gospodarstwa domowe muszą segregować odpady. Dla wielu osób, zwłaszcza na początku, może być to uciążliwe. Wzrosły też opłaty za wywóz śmieci. Jednak w ogólnym rachunku segregowanie odpadów opłaca się i to o wiele bardziej niż mogłoby nam się wydawać!

Nasz wysiłek jest poniekąd inwestycją w środowisko naturalne.

Można powiedzieć, że to cegiełka, którą każdy z nas dokłada do przedłużenia terminu przydatności naszej planety. Ale co w praktyce oznacza odzyskanie tony makulatury, czy plastikowych butelek? Oto kilka obrazowych przykładów.

  1. Tona odzyskanej makulatury pozwala zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni i ok. 2,5m3 przestrzeni na składowisku.
  2. Z jednej tony odzyskanego szkła można wyprodukować 3300 butelek.
  3. Każdego dnia tylko w Warszawie zużywa się 1800000 foliowych torebek.
    Z kolei z każdej tony folii można ponownie wyprodukować 55000 torebek.
  4. Każda tona odzyskanego papieru chroni przed wycięciem 17 drzew.
  5. Produkcja butelek jest bardzo energochłonna. Odzyskując szkło z zaledwie jednej oszczędzamy energię, która przez 4 godziny mogłaby zasilać 100W żarówkę. Mówiąc krótko - recykling szkła ogranicza zużycie energii o 30 proc.
  6. Ponieważ szkło nie ulega rozkładowi i teoretycznie może być przetwarzane nieograniczona ilość razy (w praktyce, butelki przetwarzane są ok. 20 razy) jest bardzo wdzięcznym surowcem do recyklingu. Tona odzyskanego szkła to oszczędność ok. 580 kg piasku, który na świecie zaczyna być towarem deficytowym.

wróć

pragniesz otrzymywać nowe informacje o wywozie śmieci?

zarejestruj się

przejdź do strony głównej
aby uzupełnić formularz
zobacz aktualności